E v e n e m a n g 

 

     

 

FUB:s årsmöte 2019

 

 

 

 

Ordförande Anders Gunneheim kunde hälsa ett 25-tal medlemmar välkomna till FUB-lokalen och årsmötet 2019.

Anders utsågs till mötesordförande och Iris Nilsson till sekreterare för mötet

 

 Efter val och konstituering fick styrelsen följande sammansättning:

Ordförande: Anders Gunneheim.

Vice ordförande: Susanne Nordh

Sekreterare (utom styrelsen) Ulla-Lena Johansson, 

Vice sekreterare: Bitte Björk

Kassör: Till att förvalta föreningens räkenskaper utsågs redovisningsfirman Calmunger och Carlsson

Övriga ledamöter: Johan Carlsson, Nina Lööw, Gith Widerström och                             Ylva Westergren

Suppleanter: Elvy Bernhardsson, Eva Elb, Sofia Gottling  och     Lennart Tedborn 

Revisorer: Gudrun Rehle och Vivianne Svennberg.

Revisorsuppleanter: Yngve Åberg och Elisabeth Åberg

 

 

Ord. ledamöter i Läns-FUB: Susanne Nordh

Suppleant i Läns-FUB: vakant 

Valberedning: Ulla-Lena Johansson, s.k., Iris Nilsson,

Elvy Bernhardsson och Susanne Svensson 

Anders avtackade sedan Birger och Kicki Gustafsson med blomma och presentkort för deras stora engagemang i föreningen under många år tillbaka. 

  Tyvärr hade trubaduren som skulle komma och underhålla oss blivit sjuk men vi fick njuta av Irenes goda smörgåsar  samt kaffe och kaka