Vad är FUB

 

FUB är en förening för utvecklingsstörda och deras familjer, samt för alla andra som är intresserade
av utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna och deras levnadsvillkor. Föreningen vill verka för ökad förståelse för dessa handikappades speciella problem och genom olika aktiviteter underlätta tillvaron för dem.

Föreningen har under årens lopp, undan för undan, utökat sin verksamhet och har i dag en rad viktiga aktiviteter, som hjälper och stödjer de handikappade och deras anhöriga.

Under 70-talet började de utvecklingsstörda själva framföra sina krav och önskemål i diskussioner och debatter, vilket har lett till att såväl förbundsstyrelsen som de flesta lokalföreningarnas styrelser har en eller flera utvecklingsstörda ledamöter.

En stor uppgift idag är, att bevaka utvecklingsstördas rätt till ett individuellt anpassat boende, ett meningsfullt arbete samt till en rikare fritid. FUB har många och stora åtaganden och behöver allt stöd av alla, som tidigare stött föreningen och gärna av flera.
 
 

Den yttre cirkeln symboliserar alla som inte har någon utvecklingsstörning.
Den inre cirkeln symboliserar alla som har en utvecklingsstörning.
Det lilla hacket betyder att de har funktionshinder och behöver stöd. 
 

 
Tillbaka till startsidan