Styrelsen i FUB i Västervik och Tjust  år 2018

Medlemsskap

Adressändringar

Verksamhetsberättelse

Anders Gunneheim

 

Ordf. 073-9416322 

 

anders.gunneheim@vastervik.se 

Birger Gustafsson

 

v. ordf.  

0490-34584

gustafsson.birger.kicki@tele2.se
Ulla-Lena Johansson sekr.  (utom styrelsen) 0490-18217  

 

Árpad Mészàros

 

Kassör (utom styrelsen)
Britt-Marie Björck

 

 v. sekreterare    
Johan Carlsson ord.    

 

Susanne Nord

 

ord.    
Nina Lööw

 

ord.    
Ylva Westergren

 

ord.    
Sofia Gottling

 

suppl.    
Elvy Bernhardsson

 

suppl.    
Eva Elb

 

suppl.    
Gith Widerström

 

suppl.    


 

Rättsombud i Kalmar län  Göran Stridsberg  0499-24104

 
 
Vill Du bli medlem ring till: 
              Ulla-Lena Johansson telefon 0490-182 17 eller Birger telefon 0490-34584
   Birger 200 kronor/år för medl. och 50:- för familjemedl.. 


 


 

Du som har flyttat eller ska flytta

För att du ska få Grupptrycket till din nya adress vill jag att du hör av dig till mig. Antingen med ett kort till:
Ulla-Lena Johansson,
Kristinebergsgatan 2 S 
593 35 Västervik

eller per telefon  0490-182 17

(UNIK-tidningen som du får från FUB:s Riksförbund behöver du inte ändra, det sköts från Riksförbundet.)

 


 

 

Verksamhetsberättelse   


för Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna i Västervik och Tjust för år 2017

 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Birger Gustafsson Ordförande
Anders Gunneheim Vice ordförande

Ulla-Lena Johansson Sekreterare (utom styrelsen)


Övriga
ledamöter: Bitte Björk. Susanne Nord, Nina Lööw, Ylva Westergren och Johan Carlsson.


Stvrelsesuppleanter: Elvy
Bernhardsson, Sofia Gottling, Gith Widerström och Eva Elb


Kassör
(utom styrelsen) Arpad Mészáros.


Revisorer: Gudrun Rehle och Vivianne Svennberg.


Revisorsuppleanter: Yngve Åberg och
Elisabeth Åberg


Ledamöter
i Läns-FUB: Sofia Gottling och Birger Gustafsson.

Suppleant för ovanstående: Kicki Gustafsson

Valberedning: Ulla-Lena Johansson s.k. Iris Nilsson, Elvy Bernhardsson och Susanne Svensson


Övriga Kommittéer: Läger
och resekommitté, Informationskommitté, Fest och fritidskommitté, Planeringskommitté, samt kommittén för sommarhemmet Lugnet.


Medlemsantalet 31 december 2017: 225 st.


Årsavgiften: 200 kronor för enskild medlem och
50 kronor för familjemedlem


Styrelsen: har
under året haft sex protokollförda möten och ett konstituerande 
möte.


Övriga aktiviteter:


22 februari                        Årsmöte  i Andreasgården med trevlig underhållning av Markus Brännström och god förtäring från Ankaret.
25 - 26  september            Ålandsresa med m/s Birka där 37 mycket nöjda medlemmar och medhjälpare deltog
29 september
                     Pub-afton på Torino , välbesökt och uppskattat som vanligt
                     

Övrig verksamhet

En hyressättningsgrupp bidades under året vilken inbjudit boende och anhöriga på Midgårds gruppbostad till en träff, med anledning av orättvis hyressättning, jämförd med andra boende i området.
 

Under året har också ett antal av våra handikappade medlemmar tränat bowling i Taggens regi, samt också spelat en del tävlingar, bland annat i Smålandsserien.

Den 3 oktober hade Läns-FUB inbjudit till ett uppskattat föredrag om utvecklingsstörning, åldrande och demens, där ett 20-tal medlemmar från vår förening deltog.

Vid Läns-FUB:s Familjehelg på Öland i augusti njöt några familjer från vår förening av tre dagars trevlig samvaro.

Även i år så har vi haft tillgång till Lugnet och där har Omsorgsförvaltningen  haft verksamhet under 4 veckor. En mycket uppskattad aktivitet bland våra  medlemmar.


Vår
tidning Grupptrycket har kommit ut med två nummer under året. Denna tidning tillsammans med vår hemsida på Internet sprider information om föreningen. Redaktionen välkomnar bidrag från medlemmarna både till hemsidan och till tidningen.


Svenska kyrkan har inbjudit till trivselkvällar på Andreasgården, vilka besökts av många av våra handikappade medlemmar.

 Vi har haft regelbundna träffar med områdeschefer och handläggare inom LSS för att få information och samråda om vad som sker inom LSS området.


Slutord


Styrelsen uttrycker sitt varma tack till alla som på olika sätt stöttat föreningen i sitt arbete för att ge personer med utvecklingsstörning ett bra och meningsfullt liv. Vi kan också se att det blir tydligare att bevakningen av våra handikappade medlemmars rättigheter kommer att vara allt viktigare när kommunen sparar pengar inom sina verksamheter. Vi hoppas att även det nya året kommer att bli lika innehållsrikt och varierat som det gångna.


Västervik 2017-02-22


Birger Gustafsson, ordförande                                                                                        Anders Gunneheim, vice ordförande

                        

Susanne Nord                                                                                                                    Bitte Björk, vice sekreterare

 

Ylva Westerberg                                                                                                                Nina Lööw

 

Johan Carlsson                                                                                                                  

 

Arpàd Mèzsàros,  kassör utom styrelsen                                                                         Ulla-Lena Johansson, sekreterare utom styrelsen


 


 
 

 

 

Tillbaka till startsidan
 Tillbaka till Styrelsen