Länkar

 
 
Ett tips:Om du håller ner shift+f samtidigt som du klickar på en länk så öppnas ett nytt fönster vilket gör att du lätt kan hitta tillbaka hit genom att stänga ner fönstret
 
 
Riksförbundet FUB http://www.fub.se
LSS omsorgen i Västerviks kommun http://www.vastervik.se/social/lss.htm
Landstingets habilitering Kalmar län http://www.ltkalmar.se/habilitering/
Försäkringskassan http://www.fk.se/
Iris Nilssons Hemsida om Rumänien samt sin handikappade son http://hem.passagen.se/irinilsson/

 
 
FUB-föreningars egna hemsidor

 
Jönköping   FUB  http://www.fubjonkoping.org
Stockholm  FUB  http://w1.860.telia.com/~u86008470/
Borås         FUB  http://hem.passagen.se/fub/
Halmstad   FUB  http://w1.356.telia.com/~u35602368/FUB/index.htm
KristianstadFUB  http://user.tninet.se/~jks667m/ 
Osby          FUB  http://home8.swipnet.se/~w-80647
Umeå         FUB  http://www.umea.fub.se/
Ale             FUB  http://hem.passagen.se/ale_fub/
Sundsvall     FUB  http://w1.601.telia.com/~u60104021/fub.html
Skellefteå    FUB  http://hem.passagen.se/skelleftealokalafub/
Mjölby         FUB  http://www.fub.mjolby.just.nu/
Strängnäs    FUB       http://fubstrangnas.has.it/

 
Lätt att läsa:

8 SIDOR en lättläst nyhetstidning. På http://www.llstiftelsen.se/8sidor/nyheter/ kan du läsa nyheter varje dag. 8 SIDOR ges ut av Centrum för lättläst, LL-stiftelsen: http://www.llstiftelsen.se/ De ger ut böcker på lätt svenska också.


Klartext direkt är en lättläst tidning på nätet. Bilder, text och uppläst text gör tidningen lätt att läsa. Den finns på http://www.klartext.org.  
Handikappresurser:

Handikappinstitutet: http://www.hi.se/ Smågrupps Centrum är ett informationscentrum för små och mindre kända handikappgrupper. Verksamheten finns vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra i Göteborg och är en resurs för hela landet.
SmågruppsCentrum samlar in, sammanställer och sprider kunskap och kan ge råd om vart man vänder sig med frågor som rör de olika diagnoserna. 
Smågrupps Centrum: http://www.gsv.se/sgc/


Socialstyrelsens kunskapsdatabas: http://www.sos.se/smkh 
Innehåller information om små mindre kända diagnosgrupper. I databasen finns även uppgifter om vilka handikapporganisationer och/eller nätverk som finns kring de olika diagnoserna. 


Ågrenska Sjukhuset: http://www.agrenska.org/
Ågrenska bedriver verksamhet för barn och ungdomar med olika funktionshinder, samt deras familjer och andra i deras omgivning.  
Diagnoser

Blandade diagnoser
Same Diagnosis Message Board (USA): http://laran.waisman.wisc.edu/fv/queries/msg_diag.idc?
Här kan du läsa inlägg om olika diagnoser, posta ditt eget inlägg eller ställa en fråga.Diagnoser från A-Ö
CDG-föreningen: http://www.emu.lu.se/cdg/index.shtml
Om CDG-syndromet typ 1 (CDG=Carbohydrate Deficient Glycoprotein - syndrome).


CDG-Syndrome (USA): http://www.cdgs.com


CHARGE: http://w1.851.telia.com/~u85102215/
Av en pappa till en pojke med CHARGE. Även information om cochlea implantat.

Svenska Cri Du Chat-sällskapet: http://w1.815.telia.com/~u81502244/Cri Du Chat Support Group (England): http://www.personal.u-net.com/~cridchat/home.htm
Mycket bra sida med många länkar, chatroom, anslagstavla, fotogalleri och förteckning över stödgrupper i flera länder.


5p society - ännu en Cri Du Chat-sida (USA): http://www.fivepminus.org/


Cornelia de Lange Syndrome (CdLS) Foundation (USA): http://cdlsoutreach.org/


Svensk Downs Syndrom Sida: http://www.dataphone.se/~gardo


European Down´s Syndrome Association (EDSA): http://www.nas.com/downsyn/europe.html


Downs syndrom (Storbritannien): http://www.nas.com:80/downsyn/


The Association for Children with Down Syndrom (USA): http://macroserve.com/acds/home.htm


Rett Center: http://www.jll.se/jll/rett/rc1start.htm
Nationellt center för Retts syndrom.


Rubinstein-Taybi Syndrome (USA): http://www.tucson.com/rts/


FUB:s intressegrupp för SLO: http://hem.passagen.se/anders28/
Om Smith-Lemli-Opitz syndrom.


SLO Advocacy and Exchange (USA): http://members.aol.com/slo97/index.html


Sotos Syndrome Support Association (på engelska): http://www.well.com/user/sssa/index.html


Trisomi 9 (på engelska): http://www.geocities.com/Heartland/Acres/5287/index.html


Williams syndrom 1 (USA): http://www.wsf.org/


Williams syndrom 2 (USA): http://www.williams-syndrome.org/


Wolf-Hirschhorn (4P-) Syndrome http://members.aol.com/lbent503/whs/


 

 
 
Tillbaka till startsidan