Föreningens Historia

I början av maj 1959 träffades red. Rolf Åsberg och dr. Hans-Olof Mossberg på Västerviks sjukhus,där de diskuterade, om det kunde finnas ett behov av en förening för utvecklingsstörda barn och deras föräldrar i Västervik med omnejd.

I Sverige hade under 50-talet bildats en rad sådana föreningar, bl a i Stockholm 1952 och i Vimmerby-Hultsfred 1958. För dr. Mossberg var det hans medicinska erfarenheter som barnläkare, som gjorde att han engagerade sig för detta och för red. Åsberg hans egna upplevelser.

Den 16 maj skrev dr. Mossberg ett upprop i Västerviks-Tidningen, där han uppmanade de läsare, som var intresserade av en förening för utvecklingsstörda, att ta kontakt med honom eller red. Åsberg. De fick ett fint gensvar på sitt initiativ.

Det första mötet hölls den 16 oktober 1959. Till ordförande för föreningen valdes dr. Mossberg.

Under de fyra första åren bestod verksamheten i huvudsak av informationsmöten, där fackkunniga personer inbjöds att hålla föredrag om aktuella ämnen med anknytning till utvecklingsstörning.

Den 10 sept. 1963 startade föreningen en lekskola med en halvdagsverksamhet med 4-5 barn i varje grupp.

1967 förvärvade FUB skolhuset i Mommehål för att kunna utöka verksamheten från enbart lekskola till träning och verksamhet i större skala samt för fler elever, då även äldre utvecklingsstörda behövde stimulans. Då var 27 barn inskrivna och personalen utökades till en förskolläraren, två praktikanter, sjukgymnast och talpedagog.

1 juli 1968 trädde den nya Omsorgslagen i kraft. Detta innebar att landstingen ålades att svara för undervisning och sysselsättning för alla utvecklingsstörda.

17 nov. 1968 kunde träningsskoleverksamhet komma igång i skolans lokaler. Senare flyttade landstinget träningsskolan till tätorten, men fortsatte att hyra lokalerna till "Sysselsättnings-hem" för vuxna utvecklingsstörda, fram till 1981, då det nya dagcentret på St. Trädgårdsgatan stod klart.

Föreningen startade ett eget lekotek 1970. Föräldrar fick härigenom en möjlighet att låna hem pedagogiskt riktigt lekmaterial till sina handikappade barn. 

FUB-föreningen hyrde tidigare en lokal på Folkparksvägen, men har numera flyttat till  Kvarngatan 11 i Västervik. Lokalen  utnyttjas till olika aktiviteter. Under några år hölls öppet hus fyra kvällar i veckan med jourtjänst av föräldrar och kompisar. Därefter har cirkelverksamhet varit dominerande, både på dag- och kvällstid. Många andra aktiviteter har varit förlagda hit: Julpyssel med ljusstöpning, fester, infomationsmöten, styrelsemöten, allsångskvällar, debatter och mycket, mycket annat.

Många skrivelser har under åren skickats till olika instanser och myndigheter för att påtala brister eller försöka påverka utvecklingen till gagn för våra utvecklingsstörda.
 


 
Tillbaka till startsidan