Bowling

 
En populär aktivitet som drivs av Västerviks handikappidrottsförening. Varje tisdag mellan kl. 19.00 och 20.00 samlas en grupp FUB-ungdomar i Bowlinghallen för att bowla. En aktivitet som pågått under många år och flera av deltagarna har blivit mycket duktiga. Glädjen är stor när man lyckats slå in en "strike".

 



 
Åter aktiviteter